دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید


لیست ماهانه جلسات دفاع
   
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 1
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: یاسمین فرزاد
تاریخ:
1398/09/25
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: صابر رضانژاد
تاریخ:
1398/07/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: صابر رضانژاد
تاریخ:
1398/07/11
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدحسین هاشمی تروجنی
تاریخ:
1398/06/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: صالح مرتضی زاده ارائی
تاریخ:
1398/06/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: صالح مرتضی زاده ارائی
تاریخ:
1398/06/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: صالح مرتضی زاده ارائی
تاریخ:
1398/06/10
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: ياسمن صادقي چمازكتي
تاریخ:
1398/06/04
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: شهربانو صمدایی
تاریخ:
1398/06/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علیرضا اوشیب نتاج
تاریخ:
1398/05/12
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ياسمن صادقي چمازكتي
تاریخ:
1398/05/11
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ياسمن صادقي چمازكتي مورد تصویب مدیر گروه رضا چنگیزی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: خانه شعر شهريار با رويكرد ارتقاء سطح فرهنگی و ادبی در راستای افکار شهریار .......
تاریخ:
1398/05/10
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ياسمن صادقي چمازكتي مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: خانه شعر شهريار با رويكرد ارتقاء سطح فرهنگی و ادبی در راستای افکار شهریار .......
تاریخ:
1398/05/09
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: حافظ سرشاد
تاریخ:
1398/05/08
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: عین اله حسنعلی زاده روشن
تاریخ:
1398/05/08
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیدحسین هاشمی تروجنی مورد تصویب مدیر گروه رضا چنگیزی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مطالعه موردی: کارکنان ثبت احوال مازندران) .......
تاریخ:
1398/05/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حافظ سرشاد
تاریخ:
1398/05/05
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیدحسین هاشمی تروجنی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مطالعه موردی: کارکنان ثبت احوال مازندران) .......
تاریخ:
1398/05/05
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حافظ سرشاد مورد تصویب مدیر گروه رضا چنگیزی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی تاثیر سولفات روی بر برخی پارامترهای بالینی و بیوشیمی خون در بره های نوزاد .......
تاریخ:
1398/05/03
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: سیده سارا ال محمد
تاریخ:
1398/05/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عین اله حسنعلی زاده روشن
تاریخ:
1398/04/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حافظ سرشاد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی تاثیر سولفات روی بر برخی پارامترهای بالینی و بیوشیمی خون در بره های نوزاد .......
تاریخ:
1398/04/26
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدرضا یوسفی
دانشجو: سارینا صحتی فرد
تاریخ:
1398/04/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سارینا صحتی فرد
تاریخ:
1398/04/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیده سارا ال محمد
تاریخ:
1398/04/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو انديشه قربان زاده مورد تصویب مدیر گروه رضا چنگیزی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر مهاری عصاره هیدروالکلی میکروجلبک نانوکلروپسیس بر روی باکتری سالمونلا تیفی موریوم در گوشت مرغ .......
تاریخ:
1398/04/25
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: سارا پورشريف املشي
تاریخ:
1398/04/25
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: عاطفه قنبرزاده
تاریخ:
1398/04/25
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: كمال قرباني مشهدسري
تاریخ:
1398/04/25
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: اميرحسين كاغذلو
تاریخ:
1398/04/25
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدرضا یوسفی
دانشجو: ماهان محسنی مفیدی
تاریخ:
1398/04/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدرضا یوسفی
دانشجو: مژده هدایتی
تاریخ:
1398/04/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مژده هدایتی
تاریخ:
1398/04/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مژده هدایتی
تاریخ:
1398/04/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ماهان محسنی مفیدی
تاریخ:
1398/04/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ماهان محسنی مفیدی مورد تصویب مدیر گروه محمدرضا یوسفی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اثر اسانس به لیمو بر روی کنه سخت در شرایط آزمایشگاه .......
تاریخ:
1398/04/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مژده هدایتی مورد تصویب مدیر گروه محمدرضا یوسفی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اثر اسانس میخک (cloves) برروی کنه سخت در شرایط آزمایشگاه .......
تاریخ:
1398/04/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ماهان محسنی مفیدی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اثر اسانس به لیمو بر روی کنه سخت در شرایط آزمایشگاه .......
تاریخ:
1398/04/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مژده هدایتی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اثر اسانس میخک (cloves) برروی کنه سخت در شرایط آزمایشگاه .......
تاریخ:
1398/04/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سارا پورشريف املشي
تاریخ:
1398/04/23

سوالات متداول