دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 2
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهشید یوسفیان
تاریخ:
1398/02/02
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: احمد کهن سال ساروکلایی
تاریخ:
1398/02/01
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: مستوره السادات میرامینی
تاریخ:
1398/02/01
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: حانیه زمانی
تاریخ:
1398/02/01
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: بهشاد علی کائی داودی
تاریخ:
1398/02/01
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: احسان ظهیری
تاریخ:
1398/02/01
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: سارینا حسن نژاد
تاریخ:
1398/02/01
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: شیرین بخشی
تاریخ:
1398/02/01
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: مجید قاسمی
تاریخ:
1398/02/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو تینا میرزائی مورد تصویب مدیر گروه رضا چنگیزی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی مکانیسم و استرئو انتخابی واکنش حلقه زایی اورتو- بنزوکوئینون با فولون های استخلاف دار به روش محاسباتی DFT .......
تاریخ:
1398/02/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مائده عنایتی مورد تصویب مدیر گروه رضا چنگیزی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه پروتکل مسیریابی برای بهبود کارایی در اینترنت اشیا مبتنی بر گره های حسگر بی سیم انرژی برداشت .......
تاریخ:
1398/02/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مریم نوری مورد تصویب مدیر گروه رضا چنگیزی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی برج مسکونی با رویکرد طبیعت گرایی در شهرستان نور .......
تاریخ:
1398/02/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امیر بوریایی امیری مورد تصویب مدیر گروه رضا چنگیزی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه روشی بر مبنای ریسک ها و استراتژی های امنیتی در سیستم های رایانش ابری سیار .......
تاریخ:
1398/02/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهشید یوسفیان مورد تصویب مدیر گروه رضا چنگیزی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه یک روش جدید سبز و انرژی آگاه جهت مسیریابی در شبکه های بی سیم بدن .......
تاریخ:
1398/02/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احسان حافظی
تاریخ:
1398/02/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی عباسی
تاریخ:
1398/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احسان حافظی
تاریخ:
1398/01/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: خدیجه فتحی کلپاشا
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی عباسی
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی عباسی
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی عباسی
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی عباسی
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی عباسی
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی عباسی
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی شفیع تبارسماکوش
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی عباسی
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: خدیجه فتحی کلپاشا
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجتبی ربیعی
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی عباسی
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: خدیجه فتحی کلپاشا
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی عباسی
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: خدیجه فتحی کلپاشا
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: خدیجه فتحی کلپاشا
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد شعبان نیامنصور
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: احسان ذبیح پور
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: احسان ذبیح پور
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: فاطمه زهرا خمسه
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: زینت اسادات ابراهیم زاده
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: محجوبه پورعلیجان امیری
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: معصومه لطفی مرزناکی
تاریخ:
1398/01/27

سوالات متداول