دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید


لیست ماهانه جلسات دفاع
   
تعداد اعضای آنلاین: 8                   کاربران مهمان: 14
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سارینا صحتی فرد مورد تصویب مدیر گروه محمدرضا یوسفی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اثر اسانس ژرانیوم بر کنه سخت در شرایط آزمایشگاه .......
تاریخ:
1398/03/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سارینا صحتی فرد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اثر اسانس ژرانیوم بر کنه سخت در شرایط آزمایشگاه .......
تاریخ:
1398/03/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سارا پورشريف املشي مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اثر عصاره های آبی و الکلی برگ انجیر روی کپک آسپرژیلوس فلاووس و تعیین مواد موثر موجود در آن و مقایسه آن با فلوکونازول .......
تاریخ:
1398/03/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عاطفه قنبرزاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر عصاره آبی و الکلی برگ انجیر روی مالاسزیا و تعیین مواد موثر آن (Gc) و مقایسه آن با داروی کلوتریمازول .......
تاریخ:
1398/03/25
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: سهند سليم خان
تاریخ:
1398/03/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: فائزه علي نيا
تاریخ:
1398/03/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: سيدمحمد هاشمي كروئي
تاریخ:
1398/03/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: سيمين تقي پور
تاریخ:
1398/03/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: محمد رستگار
تاریخ:
1398/03/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: ندا رضایی چراتی
تاریخ:
1398/03/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: احترام السادات مصدقی
تاریخ:
1398/03/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: مریم وثوق
تاریخ:
1398/03/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اميرحسين كاغذلو مورد تصویب مدیر گروه رضا چنگیزی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اگزون های 4 و 15 ژن CFTR در بیماران سیستیک فیبروزیز .......
تاریخ:
1398/03/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدمهران داودی مقدم
تاریخ:
1398/03/20
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدرضا یوسفی
دانشجو: علی مرادپورسیداباد
تاریخ:
1398/03/20
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدرضا یوسفی
دانشجو: ازاده ابریشمی بایگی
تاریخ:
1398/03/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی مرادپورسیداباد
تاریخ:
1398/03/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ازاده ابریشمی بایگی
تاریخ:
1398/03/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی مرادپورسیداباد مورد تصویب مدیر گروه محمدرضا یوسفی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی و مقایسه اثر داروی مترونیدازول و نانو داروی مترونیدازول در کبوترهای آلوده به تریکوموناس گالینه .......
تاریخ:
1398/03/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ازاده ابریشمی بایگی مورد تصویب مدیر گروه محمدرضا یوسفی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی و مقایسه اثر داروی مترونیدازول و نانو داروی مترونیدازول بر تک یاخته تریکوموناس گالینه در شرایط آزمایشگاه .......
تاریخ:
1398/03/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی مرادپورسیداباد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی و مقایسه اثر داروی مترونیدازول و نانو داروی مترونیدازول در کبوترهای آلوده به تریکوموناس گالینه .......
تاریخ:
1398/03/20
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ازاده ابریشمی بایگی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی و مقایسه اثر داروی مترونیدازول و نانو داروی مترونیدازول بر تک یاخته تریکوموناس گالینه در شرایط آزمایشگاه .......
تاریخ:
1398/03/20
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدرضا یوسفی
دانشجو: کیمیا فیروزبخت
تاریخ:
1398/03/20
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدرضا یوسفی
دانشجو: محمدعلی نظریان
تاریخ:
1398/03/20
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدرضا یوسفی
دانشجو: شایان کلانتری
تاریخ:
1398/03/20
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدرضا یوسفی
دانشجو: مانا محسن نیا
تاریخ:
1398/03/20
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدرضا یوسفی
دانشجو: احسان جعفری
تاریخ:
1398/03/20
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدرضا یوسفی
دانشجو: پدرام اخوان
تاریخ:
1398/03/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: كمال قرباني مشهدسري
تاریخ:
1398/03/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: كمال قرباني مشهدسري
تاریخ:
1398/03/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: كمال قرباني مشهدسري
تاریخ:
1398/03/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: كمال قرباني مشهدسري
تاریخ:
1398/03/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: كمال قرباني مشهدسري
تاریخ:
1398/03/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه ابراهیم تباربورا
تاریخ:
1398/03/19
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیدمهران داودی مقدم مورد تصویب مدیر گروه محمدرضا یوسفی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس در دوره خشکی در گاو هلشتاین فرزین در گاوداری مهدشت ساری .......
تاریخ:
1398/03/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین حقویردی زاده
تاریخ:
1398/03/19
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا چنگیزی
دانشجو: رضا شجاعي
تاریخ:
1398/03/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پدرام اخوان
تاریخ:
1398/03/17
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیدمهران داودی مقدم مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس در دوره خشکی در گاو هلشتاین فرزین در گاوداری مهدشت ساری .......
تاریخ:
1398/03/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شایان کلانتری
تاریخ:
1398/03/16

سوالات متداول