دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 2                   کاربران مهمان: 4
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا خالقی معین
تاریخ:
1397/08/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فائزه جاوید
تاریخ:
1397/08/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینب شعبانی
تاریخ:
1397/08/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ارنوش ابراهیم زاده میدانی مورد تصویب مدیر گروه رضا چنگیزی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی میزان شیوع ژن های مقاومت آنتی بیوتیک های تتراسایکلین،سیپروفلوکساسین و بتا-لاکتام در انتروکوک های جداشده از نمونه های کلنیکی .......
تاریخ:
1397/08/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ارنوش ابراهیم زاده میدانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی میزان شیوع ژن های مقاومت آنتی بیوتیک های تتراسایکلین،سیپروفلوکساسین و بتا-لاکتام در انتروکوک های جداشده از نمونه های کلنیکی .......
تاریخ:
1397/08/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمیه سبکروق
تاریخ:
1397/08/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پیمان چیتگر
تاریخ:
1397/08/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهران نصراللهی بائی
تاریخ:
1397/08/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پروین حاجی پورگلی
تاریخ:
1397/08/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پروین حاجی پورگلی
تاریخ:
1397/08/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی اسدنیاسماکوش مورد تصویب مدیر گروه رضا چنگیزی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: یررسی رابطه بازاریابی رابطه مند بر افزایش نگهداری مشتریان(مورد مطالعه آهن فروشی اسدنیا) .......
تاریخ:
1397/08/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پیمان چیتگر مورد تصویب مدیر گروه رضا چنگیزی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسي رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی و بازاریابی داخلی ( مطالعه موردی: صنایع چوبی بهار نارنج) .......
تاریخ:
1397/08/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سمیه سبکروق مورد تصویب مدیر گروه رضا چنگیزی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد شرکت در بازرگانی بین الملل در استان مازندران .......
تاریخ:
1397/08/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی اسدنیاسماکوش مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: یررسی رابطه بازاریابی رابطه مند بر افزایش نگهداری مشتریان(مورد مطالعه آهن فروشی اسدنیا) .......
تاریخ:
1397/08/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پیمان چیتگر مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسي رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی و بازاریابی داخلی ( مطالعه موردی: صنایع چوبی بهار نارنج) .......
تاریخ:
1397/08/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سمیه سبکروق مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد شرکت در بازرگانی بین الملل در استان مازندران .......
تاریخ:
1397/08/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ماهرخ محمدی طبری مورد تصویب مدیر گروه رضا چنگیزی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر آگاهی برند بر کیفیت درک شده ، تصویر برند و وفاداری برند .......
تاریخ:
1397/08/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیدعلی بنی هاشم مورد تصویب مدیر گروه رضا چنگیزی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر اعتماد بر کسب و کار و تجارت الکترونیک .......
تاریخ:
1397/08/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو لیلا سعادتی مورد تصویب مدیر گروه رضا چنگیزی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر ارتباط کیفیت خدمات رضایت احساسی و تمایلات رفتاری مشتریان در بیمارستان .......
تاریخ:
1397/08/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ناصر اسعدی راد مورد تصویب مدیر گروه رضا چنگیزی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر تجانس و شخصیت برند بر وفاداری مشتریان(مورد مطالعه بانک ملی استان مازندران) .......
تاریخ:
1397/08/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ماهرخ محمدی طبری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر آگاهی برند بر کیفیت درک شده ، تصویر برند و وفاداری برند .......
تاریخ:
1397/08/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیدعلی بنی هاشم مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر اعتماد بر کسب و کار و تجارت الکترونیک .......
تاریخ:
1397/08/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو لیلا سعادتی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر ارتباط کیفیت خدمات رضایت احساسی و تمایلات رفتاری مشتریان در بیمارستان .......
تاریخ:
1397/08/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ناصر اسعدی راد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر تجانس و شخصیت برند بر وفاداری مشتریان(مورد مطالعه بانک ملی استان مازندران) .......
تاریخ:
1397/08/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهران نصراللهی بائی مورد تصویب مدیر گروه رضا چنگیزی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه شهرت سازمانی و نیات رفتاری مشتری بانک صادرات استان مازندران .......
تاریخ:
1397/08/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهران نصراللهی بائی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه شهرت سازمانی و نیات رفتاری مشتری بانک صادرات استان مازندران .......
تاریخ:
1397/08/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ناصر خورسندی
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: منصوره قرباندوست
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو جواد عباسعلی پورطلوتی مورد تصویب مدیر گروه رضا چنگیزی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر عشق به برند بر شخصیت و تبلیغات دهان به دهان در دانشگاه علوم پزشکی بابل .......
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو جواد عباسعلی پورطلوتی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر عشق به برند بر شخصیت و تبلیغات دهان به دهان در دانشگاه علوم پزشکی بابل .......
تاریخ:
1397/08/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضا رضانژاددرونکلا
تاریخ:
1397/08/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مائده نجف پوردرزی
تاریخ:
1397/08/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ایدین نعمت الهی
تاریخ:
1397/08/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسن یزدانی
تاریخ:
1397/08/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمیدرضا اصغرنیاروشن
تاریخ:
1397/08/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمیدرضا اصغرنیاروشن
تاریخ:
1397/08/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدقاسم حمیدی میرکلائی
تاریخ:
1397/08/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمیه حیدرنیاسماکوش
تاریخ:
1397/08/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مائده نجف پوردرزی مورد تصویب مدیر گروه رضا چنگیزی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر تعهد سازمانی با نقش میانجی حمایت سازمانی درک شده(مورد مطالعه شرکت مخابرات ایران-منطقه مازندران) .......
تاریخ:
1397/08/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ایدین نعمت الهی مورد تصویب مدیر گروه رضا چنگیزی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر محیط کار و آموزش کارکنان بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مشارکت کاری و رضایت شغلی کارکنان (مورد مطالعه: بیمه رازی منطقه شمال کشور) .......
تاریخ:
1397/08/22

سوالات متداول