دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 2                   کاربران مهمان: 5
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمدجعفر نظری
تاریخ:
1397/10/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عاطفه سلیمانی
تاریخ:
1397/10/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عاطفه سلیمانی
تاریخ:
1397/10/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد شعبان نیامنصور مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: گستره قاعده فراش در مقایسه تکنولوژی روز برای اثبات نسب .......
تاریخ:
1397/10/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عاطفه سلیمانی
تاریخ:
1397/10/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عاطفه سلیمانی
تاریخ:
1397/10/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا قربانی ولیکچالی
تاریخ:
1397/10/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اشکان حلاج گروی مورد تصویب مدیر گروه سید علی نبوی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان (مطالعه موردی: شرکت خودروسازی خزر مازندران) .......
تاریخ:
1397/10/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بنین ادبی فیروزجاه
تاریخ:
1397/10/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اشکان حلاج گروی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان (مطالعه موردی: شرکت خودروسازی خزر مازندران) .......
تاریخ:
1397/10/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین رضازاده امیری
تاریخ:
1397/10/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین رضازاده امیری
تاریخ:
1397/10/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی کریم نیارمی
تاریخ:
1397/10/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: لیلا سعادتی
تاریخ:
1397/10/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدایمان موسوی انیجدان
تاریخ:
1397/10/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اکبر احمدی
تاریخ:
1397/10/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احسان محسنی چمازکتی
تاریخ:
1397/10/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین طلایی
تاریخ:
1397/10/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه شیرافکن نژاد
تاریخ:
1397/10/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه شیرافکن نژاد
تاریخ:
1397/10/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم صفایی
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجتبی مهدوی نیا
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجتبی داور
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرجان میناخانی
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه ابراهیم تباربورا مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مقایسه کیفیت بیوشیمیایی ماست تولید شده به وسیله لاکتوباسیل جداشده از شیر با ماست های موجود در بازار .......
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فریبا یحیی زاده گنجی
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فریبا یحیی زاده گنجی
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه زهرا خمسه
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فریبا یحیی زاده گنجی
تاریخ:
1397/10/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه وجدانی املی
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه وجدانی املی
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه وجدانی املی
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه وجدانی املی
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه وجدانی املی
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه وجدانی املی
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیداحسان رضوی
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیداحسان رضوی
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیداحسان رضوی
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیداحسان رضوی
تاریخ:
1397/10/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرزانه یداللهی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل محتوائی و فنی نمایش نامه «السلطان الحائر» توفیق الحکیم .......
تاریخ:
1397/10/26

سوالات متداول